×
×

Termeni si Conditii (TOS)

I. Preambul

1.1. Prezenta Secţiune este redactată in conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, dispoziţiile acesteia fiind în concordanţă cu următoarele acte normative, dar fără a se limita la acestea: Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; O.G. nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă; Directiva 2000/31/CE privind comerţul electronic.

1.2. Folosirea pe tot parcursul prezentei secţiuni a cuvântului "Soft Dreams" va identifica compania SOFT DREAMS S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Ienachita Vacarescu, nr. 18, Et. 2+3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15096/22.09.2004, CUI RO 16780255, în calitate de furnizor de servicii ale societăţii informaţionale de tip hosting. Mai multe despre SOFT DREAMS S.R.L. puteţi găsi în pagina de Contact.

1.3. Soft Dreams este înregistrat în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

1.4. Aria de servicii Soft Dreams cuprinde: [înregistrare nume de domenii, găzduire website, servere virtuale pe platformă cloud, shared hosting, servicii de email, pachete servere dedicate şi colocate precum şi servicii de administrare], detaliile şi lista actualizată a acestor servicii putând fi găsite pe http://www.webland.ro

1.5. În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de hosting ofertate de Soft Dreams, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze.

1.6. Prezentele dispoziţii se aplică tuturor Utilizatorilor Soft Dreams, înţelegându-se prin aceştia atât vizitatorii website-ului www.webland.ro, www.clustercs.com (denumite în continuare "Website") precum şi clienţii oricăruia dintre Pachetele sau Serviciile ofertate pe Website. Scopul prezenţilor termeni şi condiţii este de a asigura că Utilizatorii Soft Dreams folosesc serviciile în considerarea drepturilor şi intereselor tuturor participanţilor pe piaţa informaţională şi în conformitate cu regulile reţelei Soft Dreams.

1.7. Acest site este deținut și operat de Soft Dreams și afiliații săi. Soft Dreams vă oferă acest site, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile adiacente acestuia, cu condiția să acceptați Termenii și condițiile de utilizare din prezenta secţiune. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza acest website și să continuați utilizarea website-ului doar dacă sunteți de acord cu Termenii de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii de utilizare, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

1.8. Aceste prevederi se aplică doar utilizării de către dumneavoastră a Website-ului, fără a se aplica oricărui alt Website sau oricărui alt produs sau serviciu Soft Dreams și fără a schimba orice alt contract care ar putea exista între dumneavoastră și Soft Dreams. Soft Dreams își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba aceste Condiții de utilizare în orice moment, cu o notificare prealabilă transmisa pe Website. Utilizarea în continuare a site-ului după afișarea oricăror modificări la Termenii de Utilizare constituie acceptarea acestor modificări .

 

II. Acuratețea informațiilor

2.1. Soft Dreams nu este responsabil în cazul în care informațiile puse la dispoziție pe Website nu sunt corecte, complete sau actuale. Materialele de pe Website sunt oferite doar ca informații generale și nu ar trebui să fie invocate sau utilizate ca singura bază pentru luarea deciziilor fără consultare primară sau fără folosirea surselor mai precise și mai complete de informații. Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul Websiteu-lui în orice moment și de a face actualizările de informație la anumite intervale de timp.

 

III. Utilizarea website-ului

3.1. Toată informația de conținut de pe acest site (inclusiv, dar fără a se limita la, coduri și software, texte, design, grafica, logo-uri, icoane, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe) este proprietatea exclusivă a și este deținută de către Soft Dreams și este protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile în vigoare.

3.2. Puteți accesa, descărca, stoca, afișa pe computer, asculta, copia și tipări materialele și conținutul pe care Soft Dreams îl face disponibil spre publicare sau pentru descărcare pe Website pentru uz personal, de informare și non-utilizare în scopuri comerciale, cu condiția să nu modificați sau să ștergeți drepturile de autor, marcă sau alte notificări privind proprietatea care apar pe materialele pe care le accesați, copiați, descărcați sau imprimați și de asemenea, cu condiția să nu distribuiți sau sa transferați astfel de materiale și de conținut lipsit de drepturile sale de proprietate.

3.3. Cu excepţia permisiunii limitate din paragraful precedent, SOFT DREAMS nu vă acordă alte licenţe sau drepturi exprese sau implicite, pentru niciun brevet, marcă comercială, drept de autor sau alte drepturi de proprietate sau intelectuale. Nu aveţi permisiunea să copiaţi nimic din conţinutul Website-ului pe alt Website sau pe orice fel de mediu de stocare. Orice software sau alte materiale care sunt făcute disponibile pe acest site pentru descărcare, acces sau altă utilizare, şi care au proprii termeni de licenţă, vor fi guvernate de termenii, condiţiile şi anunţurile respective. Nerespectarea de către dumneavoastră a termenilor respectiv sau a altor termeni privind acest site va avea ca rezultat terminarea automată a oricăror drepturi care v-au fost acordate, fără nicio notificare prealabilă, iar dumneavoastră trebuie să distrugeţi imediat toate copiile materialelor descărcate pe care le deţineţi, le aveţi în custodie sau le controlaţi.

3.4. Orice altă utilizare a conținutului de pe site, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea, distribuirea, transmiterea, încărcarea, licențierea, sau crearea de lucrări derivate din informații, software, produse sau servicii sau porțiuni ale acestora obținute de pe Website,  este interzisă în mod expres. Soft Dreams, deținătorii săi de licențe și/sau furnizorii săi de conținut păstrează în prezent și își păstrează dreptul de proprietate și titlul deplin și complet al materialelor furnizate pe acest site, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală ale acestora.

3.5. Ca o condiție de utilizare generală, nu veți folosi Website-ul pentru nici un scop care este ilegal sau interzis de Termenii de Utilizare sau legislația aplicabilă în vigoare.

 

IV. Răspunderea asupra datelor încărcate sau a materialelor prezentate de utilizatori

4.1. Sunteți de acord că aveți responsabilitatea pentru orice material pe care îl prezentați prin intermediul acestui Website-ului, inclusiv, dar nu limitat la legalitatea, fiabilitatea, oportunitatea, originalitatea sau drepturile de autor, dreptul de proprietate asupra unor astfel de materiale sau de conținut.

4.2. Nu puteți încărca, distribui sau publica prin intermediul acestui site, materiale sau conținut care: (i) sunt false; frauduloase; calomnioase; defăimătoare; abuzive, obscene, amenințătoare, sau confidențiale, care încalcă sau invadează dreptul la intimitate sau care încalcă în mod abuziv drepturile de proprietate intelectuală și/sau sunt ilegale; (ii) pot constitui sau incita o infracțiune penală, încălca drepturile oricărei părți, da naștere la răspundere sau încălca orice lege, sau (iii) pot conține viruși sau orice altă formă de malware, campanii politice sau e-mailuri în masă, activități de tip "spam" sau „phishing”. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau alte informații de identificare, nu vă puteți da drept orice persoană sau entitate cu scopul de a induce în eroare cu privire la originea oricăror materiale sau conținut.

4.3. Toate informațiile personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate online a Website-ului . Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile pentru materialele și conținutul pe care îl postați, că materialele și/sau conținutul sunt corecte, că utilizarea materialelor și/sau conținutul pe care îl publicați nu încalcă nici una dintre dispozițiile Termenilor de utilizare și că nu vor cauza nici un prejudiciu persoanelor fizice sau juridice.

 

V. Drepturile de autor

5.1. Dacă nu se specifică altfel, imaginile grafice, butoanele și textele conținute în acest site sunt proprietatea exclusivă a Soft Dreams. Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în Termenii de Utilizare, acestea nu pot fi copiate, publicate, distribuite, afișate, reproduse sau transmise, în orice formă sau prin orice mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea electronică, mecanică, fotocopiere sau în alt mod, fără acordul prealabil scris de Soft Dreams.

 

VI. Mărcile comerciale

6.1. Acest site conține logo-uri, identități de brand și alte mărci comerciale și mărci de servicii ("Mărcile"), care sunt proprietatea Soft Dreams sau sunt licențiate către Soft Dreams si/sau furnizorii de continut. Toate mărcile sunt proprietatea deținătorilor lor.

6.2. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordând, indirect, prin înstrăinare sau în alt fel licența sau dreptul de a folosi logo-urile sau identitățile de brand prezentate pe acest site fără acordul scris al Soft Dreams sau al unui terț care poate deține un logo, identitate de brand pe site-ul Soft Dreams. Soft Dreams își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres asupra site-ului și asupra conținutului acestuia. Website-ul și tot conținutul său, inclusiv, dar fără a se limita la texte, la design, la grafică, interfețe și cod, precum și selectarea și aranjarea acestora, sunt elemente protejate conform legilor drepturilor de autor din România și din alte țări în care Soft Dreams își desfășoară activitatea.

 

VII. Securitatea și calitatea informațiilor

7.1. Soft Dreams intenționează să protejeze informațiile dvs. personale și să păstreze calitatea acestora. Soft Dreams implementează măsuri și procese corespunzătoare, precum utilizarea criptării la transferul anumitor informații sensibile, pentru a ajuta la protejarea informațiilor dvs. personale și la păstrarea calității lor.

7.2. Accesul SSH este disponibil doar la cererea expresa a utilizatorului. Portul SSH este blocat din firewall la instalarea initiala, iar pentru deblocarea acestuia, este necesar sa se ia legatura cu un consultant. Soft Dreams isi rezerva dreptul de a solicita un document oficial care sa ateste identitatea proprietarului de cont.

 

 

VIII. Opțiunile dumneavoastră

8.1. La colectarea informațiilor despre dvs., ne puteți anunța că nu doriți să utilizăm aceste informații pentru a va contacta în scopuri de marketing și noi vom respecta dorință dumneavoastră. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile din browserul dumneavoastră.

 

IX. DISCLAIMER ASOCIAT GARANȚIEI

9.1. UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE EXCLUSIV PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, PRODUSELE, SOFTWARE-URILE, PROGRAMELE și SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII. SOFT DREAMS NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, TOATE GARANȚIILE EXPLICITE, IMPLICITE, STATUTARE ȘI ALTE GARANȚII, DECLARAȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANTII DE VANDABILITATE, COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP SI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR PROPRIETARE SI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

9.2. FĂRĂ LIMITARE, SOFT DREAMS NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ ACEST WEB SITE VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI, PROMPT, SIGUR ȘI FĂRĂ ERORI.

9.3. ÎNȚELEGEȚI ȘI ACCEPTAȚI CĂ, DACĂ DESCĂRCAȚI SAU OBȚINEȚI ÎN ALT MOD MATERIALE, INFORMAȚII, PRODUSE, SOFTWARE, PROGRAME SAU SERVICII, FACEȚI ACEST LUCRU PE PROPRIUL RISC ȘI VEȚI FI ÎN ÎNTREGIME RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CARE POT REZULTA, INCLUSIV PENTRU PIERDEREA DE DATE SAU DEFECȚIUNI LA SISTEMUL CALCULATORULUI.

 

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. În niciun caz SOFT DREAMS nu va răspunde niciunei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de sau care decurge din acest website sau din orice utilizare a acestui Website ori de pe orice site sau resursă de informare la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui Website, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau servicii, inclusiv, fără limitare, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor, economii pierdute, pierderea programelor sau a altor date, chiar dacă SOFT DREAMS este în mod expres avertizat de posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere și negare a responsabilității se aplică tuturor cauzelor de acțiune, bazate pe contract, garanție, prejudiciu sau pe alte teorii legale.

 

XI. DISPOZIŢII FINALE

11.1 Se pot aplica termeni, condiții și note suplimentare sau diferite anumitor materiale, informații, produse, software-uri și servicii oferite prin intermediul acestui Website. În eventualitatea unui conflict, termenii, condițiile și notele suplimentare modificate vor prevala peste Termenii de utilizare prezenți.

11.2. Prin utilizarea acestui site şi a produselor SOFT DREAMS sunteți de acord cu competența instanțelor românești și pentru orice acțiune sau cerere care decurge din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare. Dacă oricare parte a acestor Termeni de utilizare este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, atunci acea parte va fi considerată a fi separabilă și va fi interpretată în conformitate cu legislația aplicabilă.

11.3. O astfel de parte nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi sau termeni. Imposibilitatea de a acționa cu privire la o încălcare a acestor Termeni de Utilizare de către dvs. sau alte persoane nu constituie o renunțare la termenii de utilizare și nu trebuie să limiteze drepturile Soft Dreams cu privire la o astfel de încălcare sau orice încălcări ulterioare.

11.4. Prezenta secţiune este guvernată și interpretată în conformitate cu legislația statului român.