×
×

Termeni si Conditii (TOS)

 

I. Preambul

1.1. Prezenta Secţiune este redactată in conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, dispoziţiile acesteia fiind în concordanţă cu următoarele acte normative, dar fără a se limita la acestea: Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; O.G. nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă; Directiva 2000/31/CE privind comerţul electronic.

1.2. Folosirea pe tot parcursul prezentei secţiuni a cuvântului "Soft Dreams" va identifica compania SOFT DREAMS S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Ienachita Vacarescu, nr. 18, Et. P+1+2+3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15096/22.09.2004, CUI RO 16780255, în calitate de furnizor de servicii de tip hosting. Mai multe despre SOFT DREAMS S.R.L. puteţi găsi în pagina de Contact.

1.3. Soft Dreams este înregistrată în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

1.4. Aria de servicii Soft Dreams cuprinde: [înregistrare nume de domenii, găzduire website, servere virtuale pe platformă cloud, shared hosting, servicii de email, pachete servere dedicate, web development şi colocate precum şi servicii de administrare], detaliile şi lista actualizată a acestor servicii putând fi găsite pe http://www.webland.ro

1.5. În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de hosting ofertate de Soft Dreams, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze.

1.6. Prezentele dispoziţii se aplică tuturor Utilizatorilor Soft Dreams, înţelegându-se prin aceştia atât vizitatorii website-ului www.webland.ro, www.clustercs.com (denumite în continuare "Website") precum şi clienţii oricăruia dintre Pachetele sau Serviciile ofertate pe Website. Scopul prezenţilor termeni şi condiţii este de a asigura că Utilizatorii Soft Dreams SRL folosesc serviciile în considerarea drepturilor şi intereselor tuturor participanţilor pe piaţa informaţională şi în conformitate cu regulile reţelei Soft Dreams.

1.7. Acest site este deținut și operat de Soft Dreams și afiliații săi. Soft Dreams vă oferă acest site, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile adiacente acestuia, cu condiția să acceptați Termenii și condițiile de utilizare din prezenta secţiune. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza acest website și să continuați utilizarea website-ului doar dacă sunteți de acord cu Termenii de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii de utilizare, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

1.8. Aceste prevederi se aplică doar utilizării de către dumneavoastră a Website-ului, fără a se aplica oricărui alt Website sau oricărui alt produs sau serviciu Soft Dreams și fără a schimba orice alt contract care ar putea exista între dumneavoastră și Soft Dreams. Soft Dreams își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba aceste Condiții de utilizare în orice moment, cu o notificare prealabilă transmisă pe Website. Utilizarea în continuare a site-ului după afișarea oricăror modificări la Termenii de Utilizare constituie acceptarea acestor modificări.

 

II. Acuratețea informațiilor

2.1. Soft Dreams nu este responsabil în cazul în care informațiile puse la dispoziție pe Website nu sunt corecte, complete sau actuale. Materialele de pe Website sunt oferite doar ca informații generale și nu ar trebui să fie invocate sau utilizate ca singura bază pentru luarea deciziilor fără consultare primară sau fără folosirea surselor mai precise și mai complete de informații. Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul Websiteu-lui în orice moment și de a face actualizările de informație la anumite intervale de timp.

 

III. Utilizarea website-ului

3.1. Toată informația de conținut de pe acest site (inclusiv, dar fără a se limita la, coduri și software, texte, design, grafica, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe) este proprietatea exclusivă a și este deținută de către Soft Dreams și este protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile în vigoare.

3.2. Puteți accesa, descărca, stoca, afișa pe computer, asculta, copia și tipări materialele și conținutul pe care Soft Dreams îl face disponibil spre publicare sau pentru descărcare pe Website pentru uz personal, de informare și non-utilizare în scopuri comerciale, cu condiția să nu modificați sau să ștergeți drepturile de autor, marcă sau alte notificări privind proprietatea care apar pe materialele pe care le accesați, copiați, descărcați sau imprimați și de asemenea, cu condiția să nu distribuiți sau sa transferați astfel de materiale și de conținut lipsit de drepturile sale de proprietate.

3.3. Cu excepţia permisiunii limitate din paragraful precedent, SOFT DREAMS nu vă acordă alte licenţe sau drepturi exprese sau implicite, pentru niciun brevet, marcă comercială, drept de autor sau alte drepturi de proprietate sau intelectuale. Nu aveţi permisiunea să copiaţi nimic din conţinutul Website-ului pe alt Website sau pe orice fel de mediu de stocare. Orice software sau alte materiale care sunt făcute disponibile pe acest site pentru descărcare, acces sau altă utilizare, şi care au proprii termeni de licenţă, vor fi guvernate de termenii, condiţiile şi anunţurile respective. Nerespectarea de către dumneavoastră a termenilor respectivi sau a altor termeni privind acest site va avea ca rezultat terminarea automată a oricăror drepturi care v-au fost acordate, fără nicio notificare prealabilă, iar dumneavoastră trebuie să distrugeţi imediat toate copiile materialelor descărcate pe care le deţineţi, le aveţi în custodie sau le controlaţi.

3.4. Orice altă utilizare a conținutului de pe site, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea, distribuirea, transmiterea, încărcarea, licențierea, sau crearea de lucrări derivate din informații, software, produse sau servicii sau porțiuni ale acestora obținute de pe Website,  este interzisă în mod expres. Soft Dreams, deținătorii săi de licențe și/sau furnizorii săi de conținut păstrează în prezent și își păstrează dreptul de proprietate și titlul deplin și complet al materialelor furnizate pe acest site, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală ale acestora.

3.5. Ca o condiție de utilizare generală, nu veți folosi Website-ul pentru nici un scop care este ilegal sau interzis de Termenii de Utilizare sau legislația aplicabilă în vigoare.

3.6. Înregistrare, parole, responsabilitatea utilizatorilor

Accesul la www.webland.ro este liber.

Accesul la anumite secțiuni de pe www.webland.ro este protejat printr-o parolă. Utilizatorul are obligația de a nu dezvălui această parolă unei terțe părți, parola va fi schimbă regulat de către utilizator.

Prin opțiunea Autentificare sau Înregistrare, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul de înregistrare și de achiziționare servicii vor conține informații detaliate despre utilizatorului precum: nume complet, date companie, adresa, telefon, email, modalitate de facturare, modalitate de plata.

Pentru a evita ca persoanele neautorizate să aibă acces la informații utilizatorul are obligatia să folosească butonul „Ieșire/Log out” ori de câte ori încheie sesiunea pe site-ul www.webland.ro.

Este interzisă partajarea de către utilizator a datelor de access la Website unei terțe părți. Accesul la Website si utilizarea acestuia se vor face pe propria răspundere iar utilizatorul va fi responsabil de toate acțiunile desfașurate.

Utilizatorul este responsabil să realizeze frecvent backup-uri ale serviciului/serviciilor achiziționat/achizitionate prin Soft Dreams și le va păstra pe un dispozitiv extern, altul decât serverele Soft Dreams.

Utilizatorul este responsabil să efectueze frecvent update-uri la sistemul de operare, scanări de viruși, update-uri de securitate și implementări de securitate atât pe parte de server cât și pe parte de aplicații.

Utilizatorul poate solicita echipei de support să instaleze un sistem de backup iar acesta se va taxa conform ratei orare actuale afișate în secțiunea Management Profesional.

Utilizatorul poate solicita de maxim 3 ori pe lună reinstalarea sitemului de operare, dacă limita este depășită se va taxa conform ratei orare actuale afișate în secțiunea Management Profesional.

Administrarea serviciilor se va face de către Utilizator (instalare servicii/configurare/debug/update-uri/etc), Soft Dreams va pune la dispozitie doar “mașina” cu sistemul de operare preinstalat și facilitățile prezentate în pachetul achiziționat. Utilizatorul poate solicita achiziționarea unui pachet de Management Profesional în acest sens.

Utilizatorul este responsabil să efectueze update-uri de securitate și verificări periodice ale site-urilor și aplicațiilor gazduite pe server-ul achiziționat prin Soft Dreams.

La achiziționarea unui serviciu prin Website utilizatorul va introduce date reale, Soft Dreams poate solicita un act de identitate pentru validarea acestora.

 

IV. Răspunderea asupra datelor încărcate, accesate, transmise sau prezentarea materialelor de către utilizatori sau a materialelor prezentate de utilizatori

4.1. Sunteți de acord că aveți responsabilitatea pentru orice material pe care îl prezentați prin intermediul acestui Website, inclusiv, dar nu limitat la legalitatea, fiabilitatea, oportunitatea, originalitatea sau drepturile de autor, dreptul de proprietate asupra unor astfel de materiale sau de conținut.

4.2. Nu puteți încărca, distribui sau publica prin intermediul acestui site, materiale sau conținut care: (i) sunt false; frauduloase; calomnioase; defăimătoare; abuzive, obscene, amenințătoare, sau confidențiale, care încalcă sau invadează dreptul la intimitate sau care încalcă în mod abuziv drepturile de proprietate intelectuală și/sau sunt ilegale; (ii) pot constitui sau incita o infracțiune penală, încălca drepturile oricărei părți, da naștere la răspundere sau încălca orice lege, sau (iii) pot conține viruși sau orice altă formă de malware, campanii politice sau e-mailuri în masă, activități de tip "spam" sau „phishing”. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau alte informații de identificare, nu vă puteți da drept orice persoană sau entitate cu scopul de a induce în eroare cu privire la originea oricăror materiale sau conținut.

4.2.  Nu puteți încărca, distribui, afisa, publica  sau folosi prin intermediul acestui website:

- material sau conținut care sunt false; frauduloase; calomnioase; defăimătoare; abuzive, obscene, amenințătoare sau confidențiale, care încalcă sau invadează dreptul la intimitate sau care încalcă în mod abuziv drepturile de proprietate intelectuală și/sau sunt ilegale;

-  material sau conținut ce pot constitui o sau incita la o infracțiune penală, încălca drepturile oricărei părți, da naștere la răspundere sau încălca orice lege sau pot conține viruși sau orice altă formă de malware;

- campanii politice, email-uri in masa de tip newsletter, activități de tip “spam” sau “phishing”;

- o adresă de e-mail falsă sau alte informatii de identificare și nu vă puteți da orice persoană sau entitate cu scopul de a induce în eroare cu privire la originea oricăror materiale sau conținut.

- scanare sau testare de vulnerabilitati ale unui sistem de  retele sau incercare de a sparge sistemul de securitate si autentificare ale clientilor Website-ului sau alte sisteme din afara retelei fara acordul expres al proprietarului (furt de parole, falsificarea oricărui header de pachet TCP/UDP, scanari de breșe de securitate, scanări de porturi, etc).

- afișarea și stocarea de conținut pornografic pe Website ce nu este în conformitate cu normele legale din România.

- servicii de tip IRC, Bnc, Eggdrop, Bots sau alte servicii de acest tip.

4.3. Toate informațiile personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate online a Website-ului . Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile pentru materialele și conținutul pe care îl postați, că materialele și/sau conținutul sunt corecte, că utilizarea materialelor și/sau conținutul pe care îl publicați nu încalcă niciuna dintre dispozițiile Termenilor de utilizare și că nu vor cauza niciun prejudiciu persoanelor fizice sau juridice.

 

V. Drepturile de autor

5.1. Dacă nu se specifică altfel, imaginile grafice, butoanele și textele conținute în acest site sunt proprietatea exclusivă a Soft Dreams. Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în Termenii de Utilizare, acestea nu pot fi copiate, publicate, distribuite, afișate, reproduse sau transmise, în orice formă sau prin orice mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea electronică, mecanică, fotocopiere sau în alt mod, fără acordul prealabil scris de Soft Dreams.

 

VI. Mărcile comerciale

6.1. Acest site conține logo-uri, identități de brand și alte mărci comerciale și mărci de servicii ("Mărcile"), care sunt proprietatea Soft Dreams sau sunt licențiate către Soft Dreams si/sau furnizorii de continut. Toate mărcile sunt proprietatea deținătorilor lor.

6.2. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordând, indirect, prin înstrăinare sau în alt fel licența sau dreptul de a folosi logo-urile sau identitățile de brand prezentate pe acest site fără acordul scris al Soft Dreams sau al unui terț care poate deține un logo, identitate de brand pe site-ul Soft Dreams. Soft Dreams își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres asupra site-ului și asupra conținutului acestuia. Website-ul și tot conținutul său, inclusiv, dar fără a se limita la texte, la design, la grafică, interfețe și cod, precum și selectarea și aranjarea acestora, sunt elemente protejate conform legilor drepturilor de autor din România și din alte țări în care Soft Dreams își desfășoară activitatea.

 

VII. Securitatea și calitatea informațiilor

7.1. Soft Dreams intenționează să protejeze informațiile dvs. personale și să păstreze calitatea acestora. Soft Dreams implementează măsuri și procese corespunzătoare, precum utilizarea criptării la transferul anumitor informații sensibile, pentru a ajuta la protejarea informațiilor dvs. personale și la păstrarea calității lor.

7.2. Accesul SSH este disponibil doar la cererea expresa a utilizatorului. Portul SSH este blocat din firewall la instalarea initiala/crearea initiala a server-ului, iar pentru deblocarea acestuia, este necesar sa se ia legatura cu un consultant prin deschiderea unui ticket. Soft Dreams isi rezerva dreptul de a solicita un document oficial care sa ateste identitatea proprietarului de cont.

 

VIII. Opțiunile dumneavoastră

8.1. La colectarea informațiilor despre dvs., ne puteți anunța că nu doriți să utilizăm aceste informații pentru a va contacta în scopuri de marketing și noi vom respecta dorință dumneavoastră. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile din browserul dumneavoastră.

Cand vom analiza si combina datele dumneavoastră cu caracter personal, o vom face doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile, care ar putea implica obtinerea unei prealabile aprobari sau confirmari si/ sau de informatii suplimentare din partea dumneavoastră.

 

Protectia datelor cu caracter personal

Încrederea în serviciile Soft Dreams și în personalul nostru calificat este unul din principalele preocupări pe care le are compania noastră. Pentru a vă putea furniza cea mai bună experiență posibilă pe parte de Cloud Hosting / Servere Dedicate / Web Development ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

Soft Dreams cunoaște bine importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este foarte important pentru noi și pentru dumneavoastră să furnizăm toate informațiile într-o manieră integrală ce ține de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fiind detaliată în cadrul secțiunii Termeni și Condiții.

Soft Dreams respectă confidențialitatea tuturor clienților și confidențialitatea tuturor vizitatorilor va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvate legistației în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul sau acceptul dumneavoastră, dacă acestea sunt oferite de dumneavoastră cu bună știință, de bună voie, din propria inițiativă, fie la solicitarea Soft Dreams, la completarea unui formular online, abonarea la newsletter (doar după ce ați bifat această opțiune), participarea la diverse tombole și concursuri on-line sau off-line, prin completarea datelor personale în formularul de înregistrare de pe webland.ro, clustercs.com sau achiziționarea de servicii prin intermediul Website-ului.

Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentați în această pagină vă rugăm să nu utilizaţi niciunul din Website-urile noastre si sa nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii oferite prin intermediul Website-ului să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

 

Datele cu caracter personal prelucrate de Soft Dreams SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt toate seturile de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal furnizate prin orice mijloace fie ele neautomate sau automate, precum: înregistrare, autentificare, ip, conectare, parolă criptată, data inregistrare, data ultimei autentificări, colectare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție în orice alt mod, restricționare, blocare, distrugere.

Pentru a accesa site-ul Webland.ro si pentru a consulta ofertele / serviciile / pachetele oferite de Soft Dreams nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Soft Dreams prin intermediul acestui site, inclusiv activități contractuale, participare la diverse targuri, evenimente, implicând achiziționarea de servicii oferite pe Website sau abonarea la newsletter, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale în vigoare, Soft Dreams va putea solicita anumite date cu caracter personal.

Soft Dreams va prelucra, printre altele și următoarele date cu caracter personal: numele complet al utilizatorului, telefon/fax, adresa de domiciliu, email, tipul contului (privat sau companie).

 

Persoanele vizate ale cător date pot fi prelucrate de Soft Dreams, exclusiv în scopurile menționate în acești termeni și condiții sunt:

- Clienții persoane fizice / persoane juridice actuali, foști sau potențiali, vizitatori, reprezentanți sau împuterniciții acestora, conenționali sau legali.

 

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal

Sunteți obligați în calitate de persoană vizată să furnizați date complete, actualizate și corecte pentru a vă putea furniza serviciile Soft Dreams prin intermediul acestui site.

Soft Dreams va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Soft Dreams.

Atunci când se achiziționeaza un serviciu furnizat de Soft Dreams, precum și atunci când vă abonați la un newsletter sau participați la un eveniment / concurs organizat de Soft Dreams, se vor colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator Webland.ro se vor colecta date cu caracter personal dacă se completează formulare de contact, chat, și email în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurarea activității curente având interes legitim.

Prin citirea prevederilor prezentate, prin furnizarea datelor dumneavoastră personale în vederea accesării serviciilor Website-ului, sunteți informat(ă) și/sau va dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în libera circulație.

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu sau pentru îndeplinirea unei obligații legale și nu este justificată de un interes legitim al Soft Dreams, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare a datelor sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior la înregistrare sau la achiziționarea unui serviciu. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului persoana vizată nu va mai primi informații comerciale cu privire la servicii / oferte.

 

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

-          Achiziționarea de servicii Soft Dreams;

-          Facturarea și încasarea valorii serviciilor Soft Dreams;

-          Indeplinirea obligațiilor legale incidente;

-          Colectare debite/Recuperare debite restante;

-          Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în execuție a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești;

-          Prevenirea utilizării serviciilor achiziționate în scopuri ilegale;

-          Activități de audit și control sau supraveghere;

-          Programe de loialitate, transmiterea de oferte generale sau personalizate, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor.

 

Soft Dreams va considera toate informațiile colectate de la utilizator ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți cu excepția autorităților publice locale și centrale, poliție, parchet, autorități judecătorești (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești, societăți bancare, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei  (scop statistic).

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Soft Dreams și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) vor putea fi prelucrate de Soft Dreams cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție în scopurile menționate în acest document.

În cazul în care Soft Dreams intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct (doar dacă ați optat pentru acest lucru) veți primi informații în prealabil. Veți putea exercita dreptul de prevenire a unei astfel de prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele sau documentele utilizate pentru colectarea datelor personale.

In cazul în  care va exprimați dorința ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Soft Dreams, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date. Atunci când veți dori să nu mai primiți promoții, materiale informative, newslettere din partea noastră, vă veți putea dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau “Unsubscribe” după caz.

Beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi conform legistrației în vigoare: dreptul la ștergerea datelor, dreptul la rectificare, dreptul la access, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și procersul individual automatizat.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Soft Dreams va prelucra datele cu caracter personal pe toată durata de desfărurare a activităților Soft Dreams, până în momentul în care vă veți exercita dreptul de ștergere cu excepția situației în care beneficiați de servicii Soft Dreams. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul în care acestea au fost colectate, dumneavoastră nu veți putea solicita ștergerea acestor date conform legii. Soft Dreams va arhiva datele cu caracter personal pe durata procedurilor interne Soft Dreams sau acestea vor fi distruse.

 

Măsurile de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

Soft Dreams utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a evita utilizarea fără drept a acestora.

Soft Dreams nu poate garanta securitatea integrală a datelor transmise prin internet de către utilizator către serverele Soft Dreams (utilizatorul  foloseste un dispozitiv infectat, browser infectat sau o rețea de internet nesecurizată). Orice informație transmisă către serverele noastre se va face pe riscul dumneavoastră iar odată ce informația este primită, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 

Securitatea datelor la plata online

În cazul în care plata este efectuată cu cardul online (exemplu: achiziționare cloud hosting), acest lucru se realizeaza prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relație cu Soft Dreams.

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia unor persoane neautorizate și să fie folosite în mod abuziv sau nelegal de către acestea, terții autorizați în relația cu Soft Dreams garantează legalitatea și securitatea datelor personale (nume, prenume, număr card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului U.E. și al Zonei Economice-Europene Transferurile de date în afara spațiului U.E. și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în  condițiile prevazute de legislația specifică natională și U.E. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Prin exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul Soft Dreams cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@webland.ro sau la adresa Str. Ienachita Vacarescu, nr. 18, Sector 4, Bucuresti. Împreună cu cererea se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

 

Posibilitățile de plată

Nu se accepta alte modalităti de plată în afara celor prezentate și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin alte metode decât cele prezentate mai jos.

În prezent sunt acceptate trei tipuri de plăți: Card Online, PayPal, Transfer Bancar.

Serviciile achiziționate prin Transfer Bancar nu sunt activate instant și trebuie confirmate și validate de către un operator Soft Dreams.

 

IX. DISCLAIMER ASOCIAT GARANȚIEI

9.1. UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE EXCLUSIV PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, PRODUSELE, SOFTWARE-URILE, PROGRAMELE și SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII. SOFT DREAMS NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, TOATE GARANȚIILE EXPLICITE, IMPLICITE, STATUTARE ȘI ALTE GARANȚII, DECLARAȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANTII DE VANDABILITATE, COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP SI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR PROPRIETARE SI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

9.2. FĂRĂ LIMITARE, SOFT DREAMS NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ ACEST WEB SITE VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI, PROMPT, SIGUR ȘI FĂRĂ ERORI.

9.3. ÎNȚELEGEȚI ȘI ACCEPTAȚI CĂ, DACĂ DESCĂRCAȚI SAU OBȚINEȚI ÎN ALT MOD MATERIALE, INFORMAȚII, PRODUSE, SOFTWARE, PROGRAME SAU SERVICII, FACEȚI ACEST LUCRU PE PROPRIUL RISC ȘI VEȚI FI ÎN ÎNTREGIME RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CARE POT REZULTA, INCLUSIV PENTRU PIERDEREA DE DATE SAU DEFECȚIUNI LA SISTEMUL CALCULATORULUI.

 

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. În niciun caz SOFT DREAMS nu va răspunde niciunei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de sau care decurge din acest website sau din orice utilizare a acestui Website ori de pe orice site sau resursă de informare la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui Website, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau servicii, inclusiv, fără limitare, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor, economii pierdute, pierderea programelor sau a altor date, chiar dacă SOFT DREAMS este în mod expres avertizat de posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere și negare a responsabilității se aplică tuturor cauzelor de acțiune, bazate pe contract, garanție, prejudiciu sau pe alte teorii legale.

Limitarea răspunderii

În niciun caz SOFT DREAMS nu va răspunde niciunei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de, sau care decurge din acest website sau din orice utilizare a acestui Website ori de pe orice site sau resursă de informare la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui Website, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau servicii, inclusiv, fără limitare, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor, economii pierdute, pierderea programelor sau a altor date, chiar dacă SOFT DREAMS este în mod expres avertizat de posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere și negare a responsabilității se aplică tuturor cauzelor de acțiune, bazate pe contract, garanție, prejudiciu sau pe alte teorii legale.

Utilizarea necorespunzătoare a Website-ului;

Instalare/configurare de servicii ce pot cauza incompatibilități cu sistemul de operare sau instalarea/configurarea de servicii defectuos de către utilizator.

Pierderea datelor în urma unui upgrade, configurări ce nu a fost efectuat de către Soft Dreams.

 

X. Drept Aplicabil

Termenii și Condițiile prezentate cât și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din funcționarea/nefuncționarea sau accesarea Website-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba româna iar în caz de litigiu numai instanțele românești sunt considerate competente. Utilizatorul Website-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.

 

XI. Suspendarea / Dezactivarea

Soft Dreams poate suspenda sau dezactiva serviciul achiziționat de către utilizator daca acesta nu își indeplinește obligațiile contractuale.

Utilizatorul va fi informat prin e-mail atunci când factura proforma a fost generată pentru serviciile achiziționate afișând astfel și termenul limită de plată. Dacă utilizatorul nu va achita serviciile în maxim 14 zile de la data termenului limita, Soft Dreams poate dezactiva serviciul achiziționat fără a mai informa utilizatorul în acest sens. Prin “dezactivare” se înțelege faptul că, serviciul este șters iar datele nu vor mai putea fi recuperate.

Soft Dreams poate suspenda serviciile utilizatorului, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale dacă va considera că utilizatorul a încălcat Termenii și Condițiile.

 

Drepturile dumneavoastră

Prin citirea acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră ați fost informat(ă)  cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată atunci când prelucrarea se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment în formă scrisă, adresată Soft Dreams, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri (utilizarea Website-ului), dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Soft Dreams să facă obiectul prelucrării, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive legitime și întemeiate, legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care Soft Dreams demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor cu caracter personal. În caz de opoziție nejustificată, Soft Dreams este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin delegat, vă excercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Soft Dreams poate să refuze să dea curs cererii.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal funizate către Soft Dreams sunt necesare pentru accesarea serviciilor oferite de Soft Dreams și/sau derularea activităților contractuale sau de marketing.

 

XII. DISPOZIŢII FINALE

11.1 Se pot aplica termeni, condiții și note suplimentare sau diferite anumitor materiale, informații, produse, software-uri și servicii oferite prin intermediul acestui Website. În eventualitatea unui conflict, termenii, condițiile și notele suplimentare modificate vor prevala peste Termenii de utilizare prezenți.

11.2. Prin utilizarea acestui site şi a produselor SOFT DREAMS sunteți de acord cu competența instanțelor românești și pentru orice acțiune sau cerere care decurge din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare. Dacă oricare parte a acestor Termeni de utilizare este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, atunci acea parte va fi considerată a fi separabilă și va fi interpretată în conformitate cu legislația aplicabilă.

11.3. O astfel de parte nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi sau termeni. Imposibilitatea de a acționa cu privire la o încălcare a acestor Termeni de Utilizare de către dvs. sau alte persoane nu constituie o renunțare la termenii de utilizare și nu trebuie să limiteze drepturile Soft Dreams cu privire la o astfel de încălcare sau orice încălcări ulterioare.

11.4. Prezenta secţiune este guvernată și interpretată în conformitate cu legislația statului român.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a Website-ului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informat  în legătură cu acestea.

Prin accesare site-ului sau utilizarea serviciilor Soft Dreams, ulterior modificările aduse acestor Termeni și Condiții, se vor considera acceptate.

Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 24.05.2018.