Personal data confidentiality

Protectia datelor personale

S.C. Soft Dreams S.R.L. (“Soft Dreams”) respectă confidenţialitatea propriilor clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidenţialitate (“Politica”) are în vedere domeniile www.webland.ro, www.clustercs.com, www.softdreams.eu denumite in continuare Website-ul.

Soft Dreams nu colectează nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta sectiune.

Soft Dreams nu oferă, nu vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dumneavoastră pe parcursul vizitelor efectuate pe Website sau odată cu acceptarea expresa a Termenilor si conditiilor.

Vom utiliza datele de contact furnizate de dumneavoastră cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dumneavoastră şi pentru evidenţierea din punct de vedere contabil a operaţiunilor implicate. Vom creea şi menţine alte asemenea date precum cele aferente contului de hosting, de administrare şi personalizare blog precum şi înregistrările de client, în măsura cerută de furnizarea serviciilor. Adresa de domiciliu sau adresa de posţă electronică reprezintă o informaţie extrem de valoroasă atat pentru Soft Dreams cât şi pentru Clienţi, colectarea datelor conexate acesteia, permiţând transmiterea în timp util a informaţiilor cu privire la contul de hosting, la aplicaţiile personale găzduite pe servere, făcând totodată posibilă informarea constantă a Clienţilor în ceea ce priveşte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promoţii disponibile pe Website.

Nu vom dezvălui propriile dumneavoastră date personale, decât organismelor abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care Romania este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora.

Soft Dreams nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mailurilor sau aplicaţiilor aferente propriilor dumneavoastră conturi de hosting, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea: (a) este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională; (b) este solicitată de organisme şi instituţii abilitate; (c) este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni.

Soft Dreams declară de asemenea că nu va proceda la nicio cenzură, editare, modificare, ştergere sau monitorizare a informaţiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul serviciilor ofertate pe Website. Soft Dreams nu va bloca accesul niciunei comunicări dintre Client şi oricare terţă persoană. Temeiul în virtutea căruia ar putea lua astfel de acţiuni ar fi încălcarea obligaţiilor contractuale de către Client, cât şi circumstanţele oricăror altor prejudicii ori impuneri legislative.

In ceea ce priveşte Clienţii sau posibilii Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre Soft Dreams şi respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.

Soft Dreams este înregistrat în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29583, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

In cazul în care vreţi să contractaţi unele dintre serviciile sau produsele disponibile pe Website veţi pune la dispoziţia Soft Dreams atât date de identificare cât şi date necesare îndeplinirii procedurilor de facturare.

Prezentele declaraţii descriu principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând Clienţilor Website-ului consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre produsele sau serviciile disponibile pe website, precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului.

Vrem să ne asigurăm că înţelegeţi modalităţile în care vom folosi sau nu informaţiile pe care ni le încredinţaţi.

Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta.

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care urmează încheiat online cu Soft Dreams. Oferta dumneavoastră de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind, în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Citeste mai mult